10.000 giờ học lập trình miễn phí cho học sinh tiểu học TPHCM, Vĩnh Long và Tiền Giang