Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • 6 lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

  (VOH )- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

  Theo đó có 6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình gồm: 1- Thiết kế kiến trúc công trình; 2- Thiết kế kết cấu công trình; 3- Thiết kế điện - cơ điện công trình; 4- Thiết kế cấp - thoát nước; 5- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; 6- Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình.

  Như vậy so với Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định 8 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thì số lĩnh vực cần cấp chứng chỉ đã giảm 2 lĩnh vực,  đó là thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan và thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng.

  Ngoài ra, Nghị định 42/2017/NĐ-CP cũng quy định chặt việc cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng. Cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch hoặc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của đồ án quy hoạch và đáp ứng các điều theo 3 thứ hạng.l

  BT