028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu

(VOH) - Chiều ngày 3/8, tại Trung tâm đào tạo dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác giáo dục nghề nghiệp 6 tháng đầu năm 2017.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2017, về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh được hơn 203.000 SVHS (đạt 50,4% so với kế hoạch năm), trong đó có trên 2.800 SV hệ cao đẳng; trên 3.300 HS hệ trung cấp; gần 198.000 lượt học viên hệ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng. Đào tạo cho 2.290 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gần 220 người khuyết tật, đào tạo cho trên 7.700 đối tượng xuất khẩu lao động, đào tạo cho trên 3.200 người lao động thất nghiệp có quyết định hỗ trợ học nghề. 

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong 6 tháng đầu năm đã đạt trên 5.500 lao động (đạt trên 46% so với kế hoạch năm) trong đó gần 1.600 người học nghề nông nghiệp và gần 4.000 người học nghề phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế như: Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa số tập trung nhiều tại khu đô thị, đối với khu vực nông thôn số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp ít, quy mô nhỏ; một bộ phận xã hội chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của học nghề trong phát triển kinh tế - xã hội, tâm lý của học sinh và phụ huynh vẫn chưa thích học nghề. Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề mới đạt hơn 46% so với chỉ tiêu đề ra. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa phối hợp tốt với địa phương để tổ chức đào tạo nghề cho các đối tượng. Chất lượng đào tạo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

6 tháng cuối năm, công tác giáo dục nghề nghiệp sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho 200 công nhân, người lao động; Thí điểm triển khai cho 4 trường đào tạo các nghề dịch chuyển lao động trong khối ASEAN; Tiếp tục hướng dẫn quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn; Triển khai dự án "Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025".