Cơ hội học bổng tại Nhật Bản dành cho học sinh lớp 12 và sinh viên năm nhất

(VOH) - Cụ thể, có 5 chỉ tiêu học bổng, trình độ đại học, ngành học liên quan đến công nghiệp máy móc. Thời gian đào tạo 6 năm, trong đó nửa năm tại Việt Nam và 5,5 năm tại Nhật Bản.

Ngày 12/01/2019 tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM, thông tin về chương trình Học bổng Mitsubishi học Đại học tại Nhật Bản năm 2019 sẽ được giới thiệu rộng rãi đến phụ huynh, học sinh. Học bổng này dành cho học sinh 12 Phổ thông Trung học và sinh viên năm nhất các khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ và cơ khí của các trường Đại học trên địa bàn TP.

Cụ thể, có 5 chỉ tiêu học bổng, trình độ đại học, ngành học liên quan đến công nghiệp máy móc. Thời gian đào tạo 6 năm, trong đó nửa năm tại Việt Nam và 5,5 năm tại Nhật Bản.

Cơ hội học bổng tại Nhật Bản dành cho học sinh lớp 12 và sinh viên năm nhất

Các sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận học bổng Mitsubishi đang học tập tại Nhật.

Điều kiện nhận học bổng là sinh viên đại học năm thứ nhất các khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam (hệ chính quy tập trung) có kết quả 03 năm học THPT đạt từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương); Không quá 20 tuổi (tính đến thời hạn nộp hồ sơ); Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo; mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc trong ngành Công nghiệp máy móc tại Việt Nam./.