028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Đại học Luật phản hồi vụ đình chỉ học tập sinh viên

(VOH) - Trong thông báo phản hồi báo chí vào chiều 14/2 về việc đình chỉ học tập 1 năm đối với sinh viên N.T.N.A mang và chuyển giao 8 quyển giáo trình photo, trường Đại học Luật TPHCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nhằm ngăn chặn, cảnh báo, tăng hiệu quả giáo dục.

Qua đó, giúp sinh viên nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là với sinh viên ngành luât, những người có thể trở thành người bảo vệ, thực thi công lý trong tương lai.

Trường khẳng định việc ra quyết định kỷ luật được thực hiện dựa trên Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 và Luật Giáo dục Đại học 2012 và các văn bản hướng dẫn.

Cụ thể, hành vi của sinh viên N.T.N.A vi phạm Khoản  6, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ: “Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này” (Điểm a Khoản 1 Điều 25: Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân; Điểm đ Khoản 1 Điều 25: Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;).

Trong trường hợp này, sinh viên A đã sao chép và chuyển giao tác phẩm sao chép cho người khác. Sinh viên năm hai này đã phô-tô 08 cuốn sách của 08 đầu giáo trình khác nhau, nghĩa là em không chỉ vi phạm một lần mà là 08 lần trong 08 môn học khác nhau. Không những thế, sinh viên này còn lôi kéo các sinh viên khác vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, chuyển giao lại các tác phẩm vi phạm bản quyền cho sinh viên năm thứ nhất.

Việc tự sao chép tác phẩm phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Trường hiện có khoảng 15.000 sinh viên, nếu cho phép mỗi sinh viên tự sao chép một bản để học tập thì sẽ có khoảng 15.000 cuốn sách phô-tô cho mỗi đầu sách và như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của tác phẩm, phương hại đến quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Do đó, pháp luật về quyền tác giả sẽ không được tôn trọng và thực thi, giá trị sáng tạo sẽ không được tôn vinh.

Ngoài ra, theo Luật Giáo dục đại học, quy định hiệu trưởng có quyền: “Ban hành các quy chế, quy định trong cơ sở giáo dục đại học…” và Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trách nhiệm của hiệu trưởng sở giáo dục đại học: “Căn cứ nội dung của Quy chế này xây dựng quy chế, quy định cụ thế về công tác sinh viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác tổ chức giáo dục và đào tạo của nhà trường”.