Đánh giá học sinh quốc tế (PISA), Việt Nam xếp thứ 2 ở khu vực ASEAN

VOH - Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã công bố kết quả khảo sát PISA Việt Nam năm 2022 về toán, đọc hoặc khoa học của học sinh.

Kết quả này được OECD công bố công khai từ bài khảo sát về toán, đọc hoặc khoa học của 6.068 học sinh ở 178 trường, đại diện cho khoảng 939.500 học sinh 15 tuổi (ước tính khoảng 68% tổng dân số 15 tuổi) ở Việt Nam.

Các bài kiểm tra PISA khám phá khả năng học sinh có thể giải quyết các vấn đề phức tạp, tư duy phản biện và giao tiếp hiệu quả như thế nào.

Khảo sát PISA 2022 tập trung vào toán học bên cạnh đọc và khoa học; tư duy sáng tạo là lĩnh vực đánh giá mới được áp dụng và học sinh Việt Nam không tham gia đánh giá nội dung này.

học sinh
Việt Nam xếp thứ 2 ở khu vực ASEAN trong khảo sát PISA Việt Nam năm 2022 về toán, đọc hoặc khoa học của học sinh - Ảnh: TN

Kết quả học sinh Việt Nam đạt điểm gần với mức trung bình của OECD ở cả môn toán, môn đọc và khoa học. Việt Nam đứng thứ 2 ở khu vực ASEAN sau Singapore.

Điểm trung bình 3 môn của học sinh Việt Nam xếp thứ 34/81 quốc gia (xếp thứ tự các nước ASEAN như sau: Singapore: 1/81; Brunei: 42/81; Malaysia: 47/81; Thái Lan: 63/81; Indonesia: 69/81; Philippines: 77/81; Campuchia: 81/81).

Với môn toán: học sinh Việt Nam xếp thứ 31/81 quốc gia (xếp thứ tự các nước ASEAN như sau: Singapore: 1/81; Brunei: 40/81, Malaysia; 40/81; Thái Lan: 58/81; Indonesia: 69/81; Philippines: 75/81; Campuchia: 81/81).

Với môn khoa học: học sinh Việt Nam xếp thứ 35/81 quốc gia và môn đọc: học sinh Việt Nam xếp thứ 34/81 quốc gia.

Theo OECD, tại Việt Nam, 72% học sinh đạt trình độ toán ít nhất ở cấp độ 2 (trung bình OECD: 69%). Khoảng 5% học sinh ở Việt Nam có thành tích đứng đầu môn toán, nghĩa là các em đạt được cấp độ 5 hoặc 6 trong kỳ thi toán PISA (trung bình OECD: 9%).

Khoảng 13% học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam đạt điểm cao trong môn toán (trung bình OECD: 10%). Kết quả toán của Việt Nam đứng thứ tư theo cùng thang đo kinh tế - xã hội trong số các quốc gia tham gia PISA 2022.

Điểm trung bình môn toán của học sinh Việt Nam là 438 điểm - một trong những mức cao nhất dành cho học sinh có nền tảng kinh tế - xã hội tương tự.

77% học sinh Việt Nam cho biết trong hầu hết các bài học toán, giáo viên thể hiện sự quan tâm đến việc học của từng học sinh (trung bình OECD: 63%), và 83% giáo viên giúp đỡ thêm khi học sinh cần (trung bình OECD: 70%).

Khoảng 77% học sinh ở Việt Nam đạt trình độ đọc 2 trở lên (trung bình OECD: 74%). 1% học sinh đạt thành tích cao, điểm 5 trở lên ở môn đọc (trung bình OECD: 7%).

Khoảng 79% học sinh ở Việt Nam đạt trình độ 2 trở lên ở môn khoa học (trung bình OECD: 76%). 2% học sinh đạt thành tích cao trong môn khoa học, nghĩa là các em thành thạo ở cấp độ 5 hoặc 6 (trung bình OECD: 7%).

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), từ kết quả khảo sát do OECD công bố trên, bằng cách so sánh kết quả trên phạm vi quốc tế, các nhà hoạch định chính sách và nhà giáo dục ở Việt Nam có thể học hỏi từ chính sách và thực tiễn của các nước khác.