Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đánh giá học sinh theo chuẩn năng lực và phẩm chất

  (VOH) - Chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ đánh giá học sinh theo các chuẩn đầu ra về năng lực, phẩm chất.

  Tại hội thảo Hướng dẫn đánh giá học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ đánh giá học sinh theo các chuẩn đầu ra về năng lực, phẩm chất thay cho đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng, thái độ như hiện nay.

  Hiện, việc đánh giá học sinh tiểu học được thực hiện theo Thông tư 30 năm 2014 và Thông tư 22 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hai thông tư này đã đánh giá học sinh theo định hướng năng lực, kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá định kỳ.

  Đánh giá học sinh theo chuẩn năng lực và phẩm chất

  Cô và trò trường Tiểu học Minh Đạo (quận 5, TPHCM). Ảnh: NLĐ

  Qua 5 năm triển khai, hai Thông tư đã phát huy hiệu quả, công tác đánh giá học sinh tiểu học có nhiều kết quả tích cực, bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức về đổi mới giáo dục đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực.

  Tuy nhiên, khác chương trình hiện hành coi sách giáo khoa là pháp lệnh và nội dung trong sách giáo khoa là duy nhất để kiểm tra, đánh giá, chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ đánh giá học sinh theo các chuẩn đầu ra về năng lực, phẩm chất. Việc đánh giá được bám sát vào yêu cầu cần đạt của chương trình chứ không phải yêu cầu kiến thức cụ thể trong sách giáo khoa.

  Tuyết Nhung