Năm học 2018 - 2019: hơn 380.000 lượt sinh viên ĐH Mở TPHCM được tư vấn hỗ trợ việc làm

(VOH) - Sáng 14/07, gần 2.000 sinh viên tham gia Ngày hội nghề nghiệp năm 2019 diễn ra tại Trường Đại học Mở TPHCM.

Chương trình có sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp tại khu vực tuyển dụng, bao gồm các nội dung doanh nghiệp giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh; thông báo nhu cầu tuyển dụng; Phát mẫu thông tin ứng viên, tư vấn và tuyển dụng ứng viên phù hợp.

hỗ trợ việc làm, Năm học 2018 - 2019, Đại học Mở TPHCM, ĐH Mở TPHCM

Sinh viên tìm cơ hội việc làm tại Ngày hội nghề nghiệp 2019 do Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức

Công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên là một trong những hoạt động quan trọng của Trường Đại học Mở TPHCM, riêng năm học 2018 – 2019, Trường đã tổ chức 32 buổi talkshow liên quan đến nghề nghiệp và việc làm, 60 Lãnh đạo doanh nghiệp tham gia giao lưu, gần 1.500 lượt doanh nghiệp tham gia giới thiệu việc làm hỗ trợ tiếp cận cho hơn 383.000 lượt sinh viên, 420 việc làm bán thời gian, 1.750 việc làm toàn thời gian và 960 cơ hội thực tập đã được tiếp nhận và giới thiệu cho sinh viên./.

Tin liên quan