Nhiều trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung