Quận - huyện chủ động hỗ trợ sách giáo khoa cho các trường vùng khó khăn

(VOH) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có công văn gửi các quận - huyện liên quan đến việc cung cấp sách giáo khoa lớp 1 cho thư viện các trường vùng khó khăn năm học 2020-2021.

Trong đó, khẳng định sẽ không thực hiện cung cấp 1 bộ sách giáo khoa cho thư viện các trường vùng khó khăn. Thay vào đó, các quận- huyện chủ động hỗ trợ sách giáo khoa cho thư viện các trường vùng khó khăn, các đối tượng học sinh khó khăn, bảo đảm tất cả học sinh lớp 1 đều có sách giáo khoa mới năm học 2020-2021.

Ảnh minh họa: SGGP

Trước đó, theo kế hoạch của Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, dự kiến sẽ cung cấp 1 bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, cho thư viện các trường vùng khó khăn để học sinh mượn và sử dụng trong năm học 2020-2021.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 12/2020 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV quy định: "Khi thực hiện biên soạn sách giáo khoa theo phương thức xã hội hoá, nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất một sách giáo khoa được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Giáo dục số 43/2019 thì không triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước của môn học đó."

Hiện nay, đã có 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng ở cơ sở giáo dục phổ thông. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo không biên soạn một bộ sách giáo khoa từ ngân sách nhà nước và do đó không thực hiện cung cấp 1 bộ sách giáo khoa cho thư viện các trường vùng khó khăn năm học 2020-2021.  

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được công bố vào ngày nào? - Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến được các Hội đồng thi công bố vào ngày 27/8.

Tin liên quan