Quỹ Khởi nghiệp SVF và trường Đại học HUTECH hợp tác xây dựng cộng đồng sinh viên khởi nghiệp

(VOH) - Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) và trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) vừa ký kết hợp tác xây dựng cộng đồng sinh viên khởi nghiệp.

Theo đó, SVF và Đại học HUTECH sẽ chính thức thiết lập mối quan hệ đồng hành trong việc xây dựng tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng sinh viên HUTECH nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung.

Hai bên sẽ tạo mạng lưới kết nối sinh viên với các cộng đồng sinh viên khởi nghiệp và các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, xây dựng mạng lưới cố vấn Hutech Mentoring để định hướng và hỗ trợ huy động vốn cho sinh viên. 

sinh viên khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp

Đại diện Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) và HUTECH ký kết biên bản hợp tác tại sự kiện

SVF cũng sẽ hỗ trợ về việc tổ chức các lớp đào tạo cho các sinh viên cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp của HUTECH nhằm phát triển tiềm năng khởi nghiệp trong các sinh viên. Các lớp đào tạo sẽ chú trọng các kỹ năng mềm để giảm bớt những khó khăn khi khởi nghiệp. Kỹ năng lãnh đạo, tư duy làm chủ và kiến thức kinh doanh cơ bản sẽ được chú trọng.

Ngoài ra, SVF sẽ bảo trợ chuyên môn cho cuộc thi sinh viên khởi nghiệp HUTECH Startup Wings 2020 và chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp qua các cuộc hội thảo khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên.

Theo ông Phạm Duy Hiếu - Phó chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF); quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình, tỷ lệ khởi nghiệp thất bại 90% là thất bại của ý tưởng, chứ không phải của con người. Do đó, sinh viên cần được trang bị các kiến thức để “chào đón” sự bế tắc và kiên trì với nó, vì đó chính là nơi bật ra những ý tưởng tốt hơn, cũng như là bàn đạp để vươn đến thành công.

TPHCM: Thành lập Ban Chất lượng Giáo dục mầm non - Sáng 17/9, Ban Chất lượng Giáo dục mầm non, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức họp triển khai kế hoạch hoạt động sau khi có quyết định thành lập vào đầu năm học này.

TPHCM sử dụng nhiều hình thức khác nhau để đánh giá học sinh - Sở yêu cầu các trường cần thực hiện đánh giá thường xuyên đối với học sinh bằng các hình thức khác nhau như quan sát các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ học tập, tập hoặc sản phẩm học ...