Thành ủy công bố bộ sách Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời

(VOH) - Bộ sách Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình VN, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam VN vừa được công bố chiều 19/12.

Chiều 19/12, Thành ủy tổ chức lễ công bố bộ sách Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam sau hai năm tổ chức công tác bản thảo. Hội nghị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy. 

Bộ sách hoàn thành gồm 162 bài viết và 227 tấm ảnh lịch sử tư liệu với sự dày công đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo.

Báo cáo tổng kết công tác biên soạn bộ sách Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời, bà Thân Thị Thư –Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Trải qua hơn hai năm tổ chức công tác bản thảo đã đạt được kết quả lớn, vượt xa so với dự kiến ban đầu. Hội đồng biên soạn đã thu nhận được 493 bài viết bao gồm nhiều đề tài và thể loại khác nhau viết về Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng từ các đơn vị, cá nhân ở các tỉnh, thành phố. Công trình hoàn thành trong thời gian kỷ lục, kịp ra mắt nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2018).

Bộ sách khi hoàn thành, xuất bản gồm 162 bài viết, trong đó có các bài viết về miền Đông Nam bộ và căn cứ Bắc Tây Ninh, miền Trung Nam Bộ và miền Tây Nam bộ, bài Khu 5 và Tây Nguyên, chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, bài về hoạt động đối ngoại và phong trào nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam.

Niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng gồm 601 sự kiện được chọn chặt chẽ về ý nghĩa, chú thích, biên tập khoa học. Bộ ảnh gồm 227 tấm được tuyển chọn từ hàng trăm ảnh tư liệu do nhiều Bảo tàng lịch sử ở các địa phương được Hội đồng biên soạn, Ban Tuyên giáo Thành ủy sắp xếp thành 8 chuyên mục và phần kết.

Ngoài 162 bài viết được chọn để đưa vào sách, hiện nay còn tới 303 bài chưa sử dụng, trong đó có 131 bài viết mới và 172 bài sưu tầm. Đây là nguồn tư liệu quý và sẽ được Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục khai thác, phát huy giá trị vào các công trình khác.

Trao tặng sách cho các đơn vị. Hình: Minh Hiệp

Ông Trần Hữu Phước, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, Chủ tịch Hội đồng biên soạn cho biết bộ sách "dày hơn 1.800 trang bao gồm 166 bài viết, 267 ảnh tư liệu đã đề cập đến toàn bộ miền Nam tái hiện quá trình thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam liên minh các lực lượng dân tộc hòa bình dân chủ Việt Nam chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam Việt Nam, phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động phong phú đầy sáng tạo một thời kỳ đấu tranh vô cùng ác liệt của miền Nam đi trước về sau"

Ông Phan Minh Tánh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng cố vấn biên soạn sách, một đồng chí lão thành cách mạng trải qua hai cuộc kháng chiến, gắn bó mật thiết, thông tường quá trình hình thành, hoạt động của 3 tổ chức Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo các cơ quan các đoàn thể tạo điều kiện để phổ biến sách đông đảo người đọc, nhất là thanh niên, để chuyển những giá trị đích thực của truyền thống lịch sử văn hóa tốt đẹp hào hùng vẻ vang.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận đã đánh giá bộ sách: “Những bài viết của "những người trong cuộc gồm hồi ức, hồi ký kháng chiến mộc mạc; chân thật, lôi cuốn sự say mê của người đọc…bộ sách được xuất bản sẽ góp phần quan trọng vào việc giáo dục cho nhân dân ta, nhất là thanh niên lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, ý thức tự lực tự cường của dân tộc ta”.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết công trình này là một trong những giá trị tinh thần quan trọng thiết thực góp phần góp phần ý nghĩa chào mừng Đại hội 9 nhiệm kỳ 2016-2021 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cần quảng bá tuyên truyền sâu rộng trong các cách mặt trận Việt Nam các cơ quan tổ chức trung ương địa phương và các tầng lớp nhân dân là cẩm nang quan trọng hữu ích trong các bài học lớp tập huấn công tác Mặt trận Tổ quốc nói chung đối với cán bộ chiến sĩ nhân dân các tỉnh thành phố gắn bó với thời kỳ cách mạng miền Nam vẻ vang không bao giờ được lãng quên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Bộ sách Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng là ấn phẩm không chỉ có giá trị cao về tư liệu lịch sử, mà còn là thể hiện sâu đậm tình cảm cách mạng thủy chung đối với quê hương đất nước, sự trọn vẹn nghĩa tình đối với đồng chí, đồng đội và đồng bào. Với những giá trị tốt đẹp được cô đọng trong bộ sách hơn 1800 trang này, sẽ góp phần giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, là mạch nguồn tươi mát cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp các đơn vị như Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố, Thành đoàn nghiên cứu, định hướng sáng tác, phổ biến rộng rãi giá trị bộ sách và hơn 300 bài viết do các đồng chí nhân chứng, nhà khoa học đã gửi đến Hội đồng biên soạn hiện chưa in thành sách, để giáo dục truyền thống lý tưởng, đạo đức cách mạng cho tuổi trẻ, từ đó củng cố niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nhằm phát huy giá trị nhiều mặt của bộ sách về chính trị, tư tưởng, tư liệu lịch sử, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức in 2.000 bộ sách và trao tặng đến các cơ quan trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học, trường học, bảo tàng; tủ sách cộng đồng ở cơ sở và 33 tỉnh thành phía Nam.