Thi THPT 2019: Vào phòng thi, thí sinh được đem gì và không được đem gì?

(VOH) – Kỳ thi THPT quốc gia 2019 bổ sung một số loại máy tính được đem vào phòng thi nhưng cũng bỏ một số dòng máy tính từng được đem vào phòng thi năm 2018. Thí sinh cần biết để không vi phạm.

Quy định về các dòng máy tính được phép và không được phép đem vào phòng thi:

Danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi năm nay là:

- Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus, FX 580VNX.

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus.

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-500ES Plus, NT-570VN Plus, NT-580EX.

- Thiên Long FX590VN Flexio.

- Deli 1710, D991ES và các máy tính không có các chức năng theo quy định.

Như vậy, so với năm 2018, một số máy tính được bổ sung như VinaCal 680EX Plus, các loại của dòng Cantel NT, Thiên Long, Delo. Tuy nhiên, những dòng máy tính Sharp, Canon, Vietnam Calculator năm 2018 không được quy định trong năm nay. Do vậy, thí sinh cần lưu ý để tránh rắc rối đến việc làm bài thi và ảnh hưởng không tốt đến tâm lý khi đi thi.

Thi THPT 2019, vào phòng thi, vật dụng

Hình minh họa: internet

Các dụng cụ khác thí sinh được phép mang vào phòng thi:

Ngoài các loại máy tính trên, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng như  bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, lưu ý Atlas không được đánh dấu hoặc viết bất cứ nội dung gì).

Người dự thi cũng được phép đem theo máy ghi âm và ghi hình nhưng chỉ có chức năng ghi mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ.

Những vật dụng, vũ khí thí sinh không được mang vào phòng thi:

Thí sinh không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.