028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Giáo dục

TPHCM: Công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa vào cuối tháng 3/2021

(VOH) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa ban hành kế hoạch Lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022.

Theo đó, cuối tháng 3/2021 (từ 28/3 đến 31/3/2021) sẽ công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, công bố chậm nhất 5 tháng trước thời điểm bắt đầu năm học mới.

tphcm-cong-bo-ket-qua-lua-chon-sach-giao-khoa-vao-cuoi-thang-3-2021-voh.com.vn-anh1
Cuối tháng 3/2021 (từ 28/3 đến 31/3/2021) sẽ công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Quy trình lựa chọn sách được thực hiện từ các cơ sở giáo dục phổ thông với việc bỏ phiếu kín lựa chọn của các cá nhân, tổ chuyên môn và cuộc họp giữa người đứng đầu cơ sở giáo dục, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng chuyên môn và Ban đại diện cha mẹ học sinh,... Sau đó, sẽ được tập hợp gửi về các Phòng Giáo dục và Đào tạo theo thứ tự sách được đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Sở Giáo dục và Đạo tạo sẽ tham mưu UBND TPHCM quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội địa phương và điều kiện tổ chức dạy tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, đề xuất thành viên của các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và đề xuất kinh phí, cơ sở vật chất để Hội đồng thực hiện. Sở cũng sẽ tổng hợp chuyển giao cho Hội đồng lựa chọn thành phố danh mục sách đã được các cơ sở giáo dục lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số cơ sở giáo dục đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Thành phố sẽ họp, thảo luận, đánh giá sách do các cơ sở giáo dục đề xuất, bỏ phiếu kín lựa chọn một hoặc một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Sách giáo khoa được chọn phải đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý.  Trường hợp  không đạt tỷ lệ, Hội đồng phải bỏ phiếu lựa chọn cho đến khi có ít nhất 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học đạt trên 1/2 số phiếu đồng ý lựa chọn.

Sau khi Hội đồng có kết quả lựa chọn sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các trường. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ thông báo đến các trường danh mục sách đã được UBND TPHCM phê duyệt trước thời điểm bắt đầu năm học mới ít nhất 5 tháng và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.