Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn mới

(VOH) - Sáng 12/1, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tổ chức lễ đón nhận kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới.

Đây là một trong số các trường đại học đầu tiên trên cả nước tham gia đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn mới

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn mới.

Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mới gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí thay vì 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí như quy định kiểm định chất lượng cũ. Hiện tại, bộ tiêu chuẩn mới này được xem là tiệm cận với chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN. Ở 111 tiêu chí gồm 4 lĩnh vực được kiểm định: Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và Kết quả hoạt động của nhà trường.

Cũng trong dịp này, Nhà trường đã trao bằng thạc sĩ cho 76 học viên cao học hai ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng khóa 2016.