Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trường Đại học Ngân hàng TPHCM dự kiến thêm 4 ngành mới trong năm 2020

  (VOH) - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố phương án và kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

  Theo đó, trường xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, chỉ tiêu phân bổ dự kiến 85%; Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dựa trên Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường, chỉ tiêu phân bổ dự kiến 15%.

  Tổng chỉ tiêu năm 2020 là 3150.

  Nhóm ngành/Ngành đào tạo, tổ hợp bài thi xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh

  TT

  Ngành đào tạo

   Mã ngành/

  Mã ĐKXT

  Tổ hợp môn 

  (Ghi theo mã tổ hợp bài thi)

  Chỉ tiêu dự kiến

  A

  Chương trình cử nhân chất lượng cao, bao gồm:

  - Ngành Tài chính-Ngân hàng

  - Ngành Kế toán

  - Ngành Quản trị kinh doanh

  7340001

  A00, A01, D01, D07

  800

  B

  Chương trình đại học chính quy quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh

  7340002

  A01, D01, D96, D07

  Môn tiếng Anh hệ số 2

  120

  C

  Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh (Đại học chính quy )

   

  1

  Tài chính – Ngân hàng

  (Gồm 2 chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Ngân hàng).

  7340201

  A00, A01, D01, D07

  720

  2

  Kế toán

  (Chuyên ngành kế toán – kiểm toán).

  7340301

  A00, A01, D01, D07

  250

  3

  Kinh tế quốc tế

  7310106

  A00, A01, D01, D07

  250

  D

  Nhóm ngành Kinh doanh, quản lý, du lịch, khách sạn (Đại học chính quy)

  1

   Quản trị kinh doanh

  (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing).

  7340101

  A00, A01, D01, D07

  400

  2

  Quản trị khách sạn (dự kiến).

  7810201

  3

  Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành (dự kiến).

  7810103

  4

  Logistic và quản trị chuỗi cung ứng (dự kiến).

  7510605

  E

  Khối ngành Luật (Đại học chính quy)

  A00, D01, D07, D96

  150

  1

  Luật Kinh tế

  7380107

  F

  Khối ngành ngôn ngữ (Đại học chính quy)

  A01, D01, D07, D96

  Môn tiếng Anh hệ số 2

  250

  1

  Ngôn ngữ Anh

  (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại).

  7220201

  G

  Khối ngành quản lý (Đại học chính quy)

  A00, A01, D01, D07

  150

  1

  Hệ thống thông tin quản lý

  (Gồm 2 chuyên ngành: Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin doanh nghiệp).

  7340405

  H

  Khối ngành Khoa học (Đại học chính quy)

  1

  Khoa học dữ liệu trong kinh doanh (dự kiến).

   

  A00, A01, D01, D07

  60

  Tổng chỉ tiêu tuyển sinh

  3150

  Trường Đại học Ngân hàng TPHCM - Ảnh minh họa

    Thùy Linh