Tương lai gần, người sử dụng ô tô điện Hyundai và KIA có thể tương tác bằng điện thoại thông minh