Tuyển chọn 500 ứng viên tham gia thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản