Sự kiện:  Giáo dục

Văn bằng giáo dục ĐH, phụ lục văn bằng giáo dục ĐH: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định nội dung

(VOH) - Bộ GD-ĐT có Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp TCSP, CĐSP, văn bằng giáo dục ĐH và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất quản lý văn bằng, chứng chỉ, quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng giáo dục đại học; quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ quy định nguyên tắc in phôi, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ.

Văn bằng giáo dục ĐH, phụ lục văn bằng giáo dục ĐH

Bộ GD-ĐT quy định nguyên tắc in phôi, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ. Ảnh:thanhuytphcm

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo giáo viên tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Về nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018 có điểm mới là không phân biệt văn bằng đại học theo hình thức đào tạo. Trong đó, văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.