028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
dai-hoi-dai-bieu-hcm
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Xuất bản Bộ sách “Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn”

(VOH) - Bộ sách “Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn” được kết cấu thành ba tập.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/04/1975 - 30/04/2020, Nhà xuất bản Tổng hợp xuất bản bộ sách 3 tập "Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn” của tác giả Bùi Đình Phong. Đây là một công trình nghiên cứu tỉ mỉ và cẩn trong của tác giả được chuẩn bị trong một thời gian dài để nhằm kỷ niệm đúng dịp đặc biệt, 45 năm giải phóng miền nam thống nhất nước nhà.

Bìa cuốn 1 của bộ sách "Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn

Bộ sách “Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn” được kết cấu thành ba tập. Tập 1 tập trung vào những vấn đề chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tập 2 là những chuyên luận về văn hóa, đạo đức, xã hội. Tập 3 đi sâu làm rõ những vấn đề đổi mới, hội nhập và phát triển.

Mỗi tập có nội dung cụ thể bám sát vào chủ đề, nhưng tổng thể cả ba tập là một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.

Gắn kết cả ba tập sách, người đọc có thể nhận thấy trục xuyên suốt của bộ sách bắt đầu từ nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh và cuối cùng là tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi.