Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 8»Dung Dịch»Bài Tập Bài 40: Dung Dịch»Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 2 Trang 138

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 2 Trang 138

Xem thêm

Đề bài

Câu 2 trang 138 SGK Hoá học 8

Em hãy mô tả những thí nghiệm để chứng minh rằng muốn hòa tan nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch.

Đáp án và lời giải

Cho cùng một lượng muối mỏ (tinh thể rất nhỏ) và muối hột hòa tan vào 2 cốc có cùng một thể tích nước và khuấy đều như nhau, ta nhận thấy muối mỏ tan nhanh hơn muối bột.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 1 Trang 138
Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 3 Trang 138
Xem lại kiến thức bài học