Picture of the author
Picture of the author
SGK Hóa Học 8»Dung Dịch»Bài Tập Bài 40: Dung Dịch»Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 6 Trang 138

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 6 Trang 138

Xem thêm

Đề bài

Câu 6 trang 138 SGK Hoá học 8

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng.

B. Của chất khí trong chất lỏng.

C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi.

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan.

E. Đồng nhất của các chất rắn lỏng và khí trong dung môi.

Đáp án và lời giải

Câu trả lời đúng nhất: D.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Hóa

Giải bài tập SGK Hoá 8 Bài 5 Trang 138
Xem lại kiến thức bài học