Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 5: Đoạn Mạch Song Song»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 14...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 14

Xem thêm

Đề bài

Bài C1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 14

Quan sát sơ đồ mạch điện như hình 5.1 (SGK) và cho biết các điện trở R1, R2 được mắc với nhau như thế nào. Nêu vai trò của vôn kế và ampe kế trong sơ đồ đó.

bai-5-doan-mach-song-song-bt-2

Đáp án và lời giải

Sơ đồ mạch điện hình 5.1 SGK cho biết R1 được mắc song song với R2. Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, đồng thời là hiệu điện thế của cả mạch.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 14
Xem lại kiến thức bài học