Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 5: Đoạn Mạch Song Song»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 14...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 14

Xem thêm

Đề bài

Bài C2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 14

Hãy chứng minh rằng đối với một đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó: I1/I2 = R2/R1

Đáp án và lời giải

Ta có hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 14
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 15
Xem lại kiến thức bài học