Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 5: Đoạn Mạch Song Song»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 16...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 16

Xem thêm

Đề bài

Bài C5 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 16

Cho hai điện trở R1 = R2= 30Ω được mắc như sơ đồ hình 5.2a (SGK).

- Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

- Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên (hình 5.2b SGK) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu?

So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần

bai-5-doan-mach-song-song-bt-4

Đáp án và lời giải

Ta có

Điện trở tương đương của đoạn mạch là

Vậy R nhỏ hơn R1, R2, R3

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 15
Xem lại kiến thức bài học