Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 22...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 22

Xem thêm

Đề bài

Bài C1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 22

Hãy tính điện trở tương đương R2 của hai dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1b (SGK) và điện trở tương đương R3của ba dây dẫn trong sơ đồ hình 8.1c (SGK).

bai-8-su-phu-thuoc-cua-dien-tro-vao-tiet-dien-day-dan-bt-1

Đáp án và lời giải

+ Trong mạch điện hình 8.1b, ta nhận thấy điện trở R2 được tạo nên từ 2 điện trở R1 = R ghép song song với nhau.

Điện trở tương đương R2 của hai dây là:

 

+ Trong mạch điện hình 8.1c, ta nhận thấy điện trở R3 được tạo nên từ 3 điện trở R1 = R ghép song song với nhau.

Điện trở tương đương R3 của hai dây là:

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 23