Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 24...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 24

Xem thêm

Đề bài

Bài C6 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 24

Một dây dẫn sắt dài l1 = 200m, có tiết diện S1 = 0,2mm2 và có điện trở R1 = 120Ω . Hỏi một dây sắt khác dài l2 = 50m, có điện trở R2 = 45Ω thì có tiết diện S2 là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

Dây thứ nhất có: l1 = 200m, S1 = 0,2mm2, R1 = 120Ω

Dây thứ hai có: l2 = 50m, S2 = ? mm2, R2 = 45Ω

Ta chọn thêm dây thứ 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao cho có:

l3 = l2 =50m nhưng lại có tiết diện S3 = S1 = 0,2 mm2.

Như vậy dây 1 và dây 3 có cùng vật liệu và tiết diện, khác chiều dài

Lại có dây 2 và dây 3 có cùng vật liệu, cùng chiều dài, khác tiết diện →

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 24