Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 24...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 24

Xem thêm

Đề bài

Bài C4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 24

Hai dây nhôm có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 0,5mm2 và có điện trở R1 = 5,5Ω. Hỏi dây thứ hai có tiết diện 2,5mm2 thì có điện trở R2 là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

Vì điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện dây nên ta có

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 24
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 24