Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 8: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 24...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 24

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 24

Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 2mm2, dây thứ hai có tiết diện 6mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây này.

Đáp án và lời giải

Ta có

→ Điện trở của dây thứ hai nhỏ hơn ba lần điện trở của dây thứ nhất.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 23
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 24