Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 9: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 26...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 26

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 26

Để xác định công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện s và làm bằng vật liệu có điện trở suất ρ, hãy tính các bước như bảng 2 (SGK).

Đáp án và lời giải

bai-9-su-phu-thuoc-cua-dien-tro-vao-chat-lieu-day-dan-bt-1

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 26
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 27