Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 9: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 27...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 27

Xem thêm

Đề bài

Bài C5 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 27

Từ bảng 1 (SGK) hãy tính:

- Điện trở của sợi dây nhôm dài 2m và có tiết diện 1mm2.

- Điện trở của sợi dây nikêlin dài 8m, có tiết diện tròn và đường kính là 0,4mm (lấy π = 3,14).

- Điện trở của sợi dây đồng dài 400m và có tiết diện 2mm2.

Đáp án và lời giải

- Điện trở của dây nhôm là:

- Điện trở của dây nikêlin là:

- Điện trở của dây đồng là:

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 27
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 27