Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 9: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 27...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 27

Xem thêm

Đề bài

Bài C4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 27

Tính điện trở của đoạn dây đồng dài l = 4m có tiết diện tròn, đường kính d = 1 mm (lấy π = 3,14).

Đáp án và lời giải

d = 1mm = 10-3 m

Bảng điện trở suất (trang 26), ta có:

Diện tích hình tròn:

Áp dụng công thức tính điện trở:

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 26
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 27