Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 9: Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 27...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 27

Xem thêm

Đề bài

Bài C6 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 27

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfam ở 20oC có điện trở 25Ω , có tiết diện tròn bán kính 0,01mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Đáp án và lời giải

R= 25

r = 0,01 mm = 10-5 m

Điện trở suất của vonfam ở 20oC (trang 26 sgk):

 Tiết diện của dây tóc là

Chiều dài của dây tóc là

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 27