Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài 3: Nguyên Tố Hóa Học

Bài 3: Nguyên Tố Hóa Học

Lý thuyết bài nguyên tố hóa học môn khoa học tự nhiên môn khoa học tự nhiên 7 bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Nguyên tố hóa học

- Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân được gọi là nguyên tố hóa học.

- Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học giống nhau

- Các nguyên tố hóa học có vai trò quan trọng đối với sự sống và phát triển của con người

Ví dụ:  Nguyên tố calcium đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đông máu, hoạt động của hệ cơ và hệ thần kinh nói chung, ngoài ra còn có vai trò quan trọng trong cấu tạo của hệ xương.

2. Kí hiệu hóa học

- Kí hiệu hóa học được sử dụng để biểu diễn một nguyên tố hóa học và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

- Kí hiệu hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái (chữ cái đầu viết in hoa và nếu có chữ cái thứ hai thì viết thường).


Biên Soạn: Trần Thị Thu

SĐT: 035 8453 916 ( bạn đọc thắc mắc liên hệ)

Đơn vị: Trung Tâm Đức Trí - 02866540419

Địa chỉ: 26/5 đường số 4, KP3, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Fanpage: https://www.fb.com/ttductri

Tác giả: Trần Thị Thu

Bài 2: Nguyên Tử
Bài 4: Sơ Lược Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học