Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7»Nguyên tử - Nguyên tố hóa học – Sơ lược ...»Bài Tập Bài 3: Nguyên Tố Hóa Học»Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên ...

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 4 Trang 21

Xem thêm

Đề bài

Bài 4 SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Trang 21

Kí hiệu hóa học của nguyên tố chlorine là          

A. CL          

B. cl             

C. cL            

D. Cl

Đáp án và lời giải

Kí hiệu hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái (chữ cái đầu tiên viết in hoa và nếu có chữ cái thứ hai thì viết thường).

Vì vậy kí hiệu hóa học của nguyên tố chlorine là Cl

Chọn đáp án D

Tác giả: Trần Thị Thu

Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 3 Trang 21
Giải Bài Tập SGK CTST Khoa Học Tự Nhiên 7 Bài 5 Trang 21
Xem lại kiến thức bài học