Picture of the author
Picture of the author
SGK Toán 12»Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Th...»Bài 5: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ T...

Bài 5: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Lý thuyết Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số toán 12 bộ sách giáo khoa. Nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý thuyết và bài tập minh họa một cách đầy đủ, dễ hiểu.

Xem thêm

1. Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = f(x)

2. Bảng tóm tắt một số dạng đồ thị thường gặp

3. Tương giao của các đồ thị

Đang cập nhật

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Bài 4: Đường Tiệm Cận
Bài 6: Ôn Tập Chương 1