Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2018: Đại học KH XH & NV TPHCM dự kiến tuyển 2.850 sinh viên

  (VOH) - Năm học 2018, Đại học KH XH & NV TPHCM dự kiến sẽ tuyển sinh 2.850 sinh viên.

  Đại học KH XH & NV TPHCM sẽ tuyển sinh trong cả nước đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

  03 phương thức tuyển sinh 2018 (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):

  • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 60 - 65%.
  • Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực SAT của ĐHQG-HCM 15 -20% cho tất cả các ngành.
  • Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tối đa 5%) và theo Quy định riêng của Đại học quốc gia TPHCM (tối đa 15%): Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT năm 2018 từ các trường THPT chuyên, năng khiếu trên cả nước; Học sinh các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPTQG cao nhất năm 2016, 2017.

  Chỉ tiêu tuyển sinh

  Năm 2018, Đại học KH XH & NV TPHCM dự kiến tuyển sinh 2.850 sinh viên, cụ thể:

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp xét tuyển

  Chỉ tiêu dự kiến

  Ghi chú

  Văn học

  7229030

  - NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

  120

   

  - NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh

   

  - NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Ngôn ngữ học

  7229020

  - NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý

  80

   

  - NGỮ VĂN, Toán, tiếng Anh

   

  - NGỮ VĂN, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Báo chí

  7229010

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  130

  Đào tạo hệ Chất lượng cao

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

  Lịch sử

  7229010

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

  115

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, LỊCH SỬ, tiếng Anh

   

  Nhân học

  7310302

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  60

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Triết học

  7229001

  - Toán, Vật lý, tiếng Anh

  85

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Địa lý học

  7310501

  - Toán, Vật lý, tiếng Anh

  105

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÝ

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, ĐỊA LÝ, tiếng Anh

   

  Xã hội học

  7310301

  - Toán, Vật lý, Hóa học

  145

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  Thông tin – Thư viện

  7320201

  - Toán, Vật lý, tiếng Anh

  95

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

   

  Đông phương học

  7310608

  -Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

  140

   

  -Ngữ văn, Toán, tiếng Trung

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Giáo dục học

  7140101

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  115

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Toán, Vật lý

   

  - Toán, Sinh vật, Hóa học

   

  Lưu trữ học

  7320303

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  80

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Văn hóa học

  7229040

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  70

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Công tác xã hội

  7760101

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  80

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Tâm lý học

  7310401

  - Toán, Hóa học, Sinh học

  100

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

   

  - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Đô thị học

  7580112

  - Toán, Vật lý, Hóa học

  80

   

  - Toán, Vật lý, Tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Du lịch

  7810101

  - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  120

   

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Nhật Bản học

  7310613

  - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  120

  Đào tạo hệ Chất lượng cao

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG NHẬT

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

  Hàn Quốc học

  7310614

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

  120

   

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

   

  Ngôn ngữ Anh

  7220201

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  270

  Đào tạo hệ Chất lượng cao

  Ngôn ngữ Nga

  7220202

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  65

   

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG NGA

   

  Ngôn ngữ Pháp

  7220203

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  85

   

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP

   

   

  Ngôn ngữ Trung Quốc

  7220204

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  130

   

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG

   

  Ngôn ngữ Đức

  7220205

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  80

   

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC

   

  Quan hệ Quốc tế

  7310206

  - Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

  160

   

  Đào tạo hệ Chất lượng cao

  - Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

  Ngôn ngữ Tây Ban Nha

  7220206

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  50

   

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP

   

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC

   

  Ngôn ngữ Italia

  7220208

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH

  50

   

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG PHÁP

   

  - Ngữ văn, Toán, TIẾNG ĐỨC

   

  * Hệ chất lượng cao: sau khi trúng tuyển vào Trường, sinh viên sẽ đăng ký học hệ chất lượng cao (Khoa sẽ thông báo cụ thể)
  • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có điểm trung bình tổng cộng 3 năm (lớp 10,11 và 12) đạt từ 6.5 trở lên.
  • Đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

  PQA