Chỉ thực hiện thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế khi có giấy phép

(VOH) - Nghị quyết 20 của Chính phủ áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) vừa cấp tốc gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố công điện về việc triển khai Nghị quyết 20 của Chính phủ áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ thực hiện việc làm thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế cho doanh nghiệp được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu mặt hàng với mục đích viện trợ nhân đạo, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện. 

Chỉ thực hiện thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế khi có giấy phép

Chỉ thực hiện thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế khi có giấy phép. Ảnh: internet

Doanh nghiệp chế xuất nếu có giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp và doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công cho nước ngoài nếu hợp đồng gia công ký trước ngày 1/3/2020 được thực hiện việc xuất khẩu khẩu trang y tế. Thực hiện kiểm tra thực tế đối với các lô hàng hóa xuất khẩu khai báo là khẩu trang, không dùng trong y tế; đối chiếu với tiêu chuẩn khẩu trang y tế do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành để xác định thực tế hàng hóa.

Tin liên quan