Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Có khoảng 50% quy định trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp

  (VOH) - Doanh nghiệp phải chịu sự tác động, điều chỉnh của nhiều luật và văn bản quy phạm pháp luật khác nhau và không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng theo dõi, nắm bắt hết các sự thay đổi

  “Mỗi năm các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành khoảng 1.000 văn bản pháp luật; trong đó có khoảng 50% quy định trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp, khoảng 20% có tác động gián tiếp đến hoạt động kinh doanh…” – thông tin được nêu tại “Hội thảo vai trò và phương pháp rà soát góp ý xây dựng chính sách, pháp luật đối với các hiệp hội, hội doanh nghiệp” do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM tổ chức ngày 21/12.

  Ảnh minh họa - Nguồn: DNSG

  Ông Vũ Xuân Hưng, Phó Trưởng phòng Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TPHCM phân tích, một doanh nghiệp phải chịu sự tác động, điều chỉnh của nhiều luật và văn bản quy phạm pháp luật khác nhau và không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng theo dõi, nắm bắt hết sự thay đổi về các chính sách, quy định liên quan đến doanh nghiệp mình để thực hiện đúng và phát hiện sớm những bất cập có thể xảy ra. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp ở nước ta là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đây chính là những đối tượng ít quan tâm và có điều kiện để tìm hiểu chính sách pháp luật ngay từ khi xây dựng dự thảo.

  Lệ Loan