028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Kinh tế

Công khai báo cáo ngân sách – Dự toán Ngân sách Nhà nước 2023

(VOH) - Báo cáo cung cấp thông tin về một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2023, tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2023.

Bộ Tài chính vừa công khai “Báo cáo ngân sách dành cho công dân - Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội quyết định”, nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng nắm bắt các thông tin cơ bản về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023.

Báo cáo cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản nhất về một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và một số giải pháp chủ yếu điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023.

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2023 :

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%.

GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 đô la Mỹ.

Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4-25,8%.

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,0-6,0%.

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1-1,5%.

Công khai báo cáo ngân sách – Dự toán Ngân sách Nhà nước 2023 1

Về Ngân sách Nhà nước cho năm 2023, báo cáo dự toán tổng thu ngân sách tăng 0,4% so với ước tính thực hiện năm 2022.

Dự toán tổng số thu NSNN là 1.620,7 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 15,7%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13,3%GDP.

Thu nội địa 1.334,2 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô 42 nghìn tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 239 nghìn tỷ đồng; thu viện trợ 5,5 nghìn tỷ đồng.

Dự toán tổng số thu ngân sách trung ương năm 2023 là 863,5 nghìn tỷ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 757,2 nghìn tỷ đồng.

Dự toán tổng số chi NSNN là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% so với dự toán chi NSNN năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển 726,7 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên là 1.172,3 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ lãi 102,9 nghìn tỷ đồng.

Chi cải cách tiền lương, lương hưu, điều chỉnh một số chế độ trợ cấp, phụ cấp và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở 12,5 nghìn tỷ đồng.

Các khoản chi còn lại khác 61,8 nghìn tỷ đồng.

Theo Báo cáo, bội chi NSNN năm 2023 là 455,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,42%GDP.

Báo cáo cũng cung cấp thêm thông tin về việc thực hiện tăng lương cơ sở từ 1/7/2023 cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Thông tin về tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25 của Bộ Chính trị.