Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cục thuế TPHCM hỗ trợ toàn diện cho người nộp thuế

  (VOH) - Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM phỏng vấn ông Nguyễn Nam Bình, Phó cục trưởng Cục thuế TP HCM về những điểm mới hỗ trợ người nộp thuế năm 2017.

  Ông Nguyễn Nam Bình, Phó cục trưởng cục Thuế TPHCM 

  Nghe nội dung phỏng vấn: 

  *VOH: Năm 2017, Cục Thuế TPHCM triển khai chương trình hỗ trợ người nộp thuế từ ngày 6/3 đến ngày 17/3 tại văn phòng và 24 chi cục thuế. Chương trình hỗ trợ người nộp thuế có gì mới so với những năm trước?

  Ông Nguyễn Nam Bình: Vào tháng 3 hằng năm thì số lượng giao dịch với cơ quan thuế có thể được xem là trọng điểm để doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như là quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

  Năm nay, Cục thuế thành phố tổ chức hỗ trợ cho người nộp thuế được thuận lợi hơn. Chẳng hạn như có bàn hướng dẫn để kê khai qua mạng, mời ngân hàng có mặt tại trụ sở thuế để giúp người nộp thuế nếu có giao dịch thì thực hiện ngay tại chỗ.

  Chúng tôi cũng có mở rộng và kết nối với các đại lý thuế để giúp người nộp thuế thực hiện thủ tục kê khai. Chúng tôi cũng muốn qua phương tiện thông tin đại chúng để thông báo người nộp thuế nên quyết toán thuế sớm, tránh những ngày cuối cùng của thời hạn quyết toán thuế sẽ rất mất thời gian.

  *VOH: Thưa ông, Cục thuế cải cách hành chính như thế nào để hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện quyết tâm giảm nợ thuế dưới 5%?

  Ông Nguyễn Nam Bình: Bằng nhiều biện pháp, chúng tôi thường xuyên thông báo người nộp thuế về nghĩa vụ với ngân sách để người nộp thuế thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ, tránh nợ thuế dây dưa. Đồng thời, chúng tôi cũng tác động về mặt luật pháp trong các quy trình, thực hiện các bước cưỡng chế thu hồi.

  Hiện nay, nếu người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế ngay trong tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế thì chỉ mất khoảng từ 5 đến 10 phút/hồ sơ.

  *VOH: Thưa ông, người nộp thuế cần phải làm gì tránh mất thời gian trong quyết toán thuế?

  Ông Nguyễn Nam Bình: Ngoài những tài liệu cơ quan thuế đã công khai trên mạng thì người nộp thuế cần thu thập chứng từ trong năm của mình để tính toán, tổng hợp lại các nguồn thu nhập và nên nộp tờ khai quyết toán thuế sớm đến Cục thuế thành phố.

  *VOH: Cảm ơn ông!

  Huệ Như