Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Festival Việt Nhật 2019, hội thảo hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

  (VOH) - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức buổi hội thảo về Festival Việt Nhật 2019, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

  Chiều ngày 18/01, tại TPHCM, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức hội thảo về Festival Việt Nhật 2019, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

  Festival Việt Nhật 2019, hội thảo hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam

  Các đại biểu, chuyên gia đã đề cập và thảo luận đến nhiều vấn đề xung quanh việc đối thoại hợp tác nông nghiệp giữa 2 bên, hỗ trợ trong phòng chống mưa bão, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, xây dựng chuỗi liên kết giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

  Các nội dung nhận được ý kiến đóng góp là đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp nông thôn, kinh nghiệm phát triển HTX, hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản cho phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, tầm nhìn trung, dài hạn hợp tác về nông nghiệp giũa 2 bên...

  Tin, ảnh: Nguyễn Thắng