028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin kinh tế

Hơn 100.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong năm 2020

(VOH) - Trong tháng 12/2020, cả nước có gần 10,7 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 356,8 ngàn tỷ đồng.

Số lao động đăng ký là 73 ngàn lao động, giảm 18,4% về số doanh nghiệp, tăng 25,3% về vốn đăng ký và giảm 39% về số lao động so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 33,4 tỷ đồng, tăng 53,4% so với tháng trước và tăng 144,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Hơn 100.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong năm 2020
Ảnh minh họa: Pexels.  

Trong tháng, cả nước còn có 5.358 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 54,6% so với cùng kỳ năm 2019; 2.251 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 18,8% và tăng 9,8%; 5.419 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,2% và giảm 16,7%; 2.021 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,1% và tăng 8,2%.

Tính chung năm 2020, cả nước có 134,9 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 2.235,6 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.043 ngàn lao động, giảm 2,3% về số doanh nghiệp, tăng 29,2% về vốn đăng ký và giảm 16,9% về số lao động so với năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3% so với năm trước.

Nếu tính cả 3.341,9 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 39,5 ngàn doanh nghiệp đăng ký tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm nay là gần 5.577,6 ngàn tỷ đồng, tăng 39,3% so với năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 44,1 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,9% so với năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2020 lên 179 ngàn doanh nghiệp, tăng 0,8% so với năm trước. Trung bình mỗi tháng có 14,9 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Năm 2020 có 101,7 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 13,9% so với năm trước, bao gồm: 46,6 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 62,2%; gần 37,7 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 13,8%; gần 17,5 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,7%. Trung bình mỗi tháng có gần 8,5 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.