Hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam, Campuchia, Lào trong bối cảnh kinh tế số

VOH - Kinh tế số giúp mở rộng hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Sáng 20/9, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào, Viện hàn lâm Hoàng gia Campuchia và Viện Môi trường Hàn Quốc tổ chức hội thảo quốc tế “Hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam, Campuchia, Lào trong bối cảnh kinh tế số và “Thành phố thông minh vì mục tiêu tăng trưởng xanh”.

Tham dự có 100 đại biểu từ các cơ quan của 3 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia.

Hội thảo tập trung 3 vấn đề: xu hướng phát triển kinh tế số và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số vào phát triển thương mại, đầu tư tại Việt Nam, Lào, Campuchia; cơ hội và thách thức từ quá trình chuyển đổi số đến việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa ba nước; các giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam – Lào – Campuchia trong nền kinh tế số.

Hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam, Campuchia, Lào trong bối cảnh kinh tế số 1
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội thảo

Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Dương Anh Đức đánh giá qua hội thảo, các kinh nghiệm và thực tiễn sinh động của ba quốc gia cũng như những luận cứ khoa học, giải pháp, chính sách sẽ là những tham khảo hữu ích cho TPHCM trong thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại, đầu tư, thích ứng ứng với bối cảnh kinh tế số.

Tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư giữa ba nước là rất lớn, song kết quả đạt được trong thời gian qua còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của các bên.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức hy vọng kết quả thảo luận sẽ là một tiền đề thuận lợi cho quá trình mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư và vì sự phát triển bền vững của các bên.

Kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển kinh tế, công nghệ quan trọng nhất hiện nay và được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của các quốc gia trong những thập niên tới.

Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam nhìn nhận, việc thúc đẩy kinh tế số được Chính phủ các nước coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng, đưa các quốc gia thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển.

Ông VS. Sok Touch, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia chia sẻ: Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ thứ 7 đã đề ra chính sách ngũ giác, trong đó 5 ưu tiên đầu tiên tập trung thúc đẩy cách mạng kỹ thuật số.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế số trong thời gian tới của 3 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng và hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế trong điều kiện kinh tế số; Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng cứng và hạ tầng mềm cho chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số quốc gia.