Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Khai giảng khóa đào tạo thí điểm phát triển nhà cung cấp

  (VOH) - Ngày 11/10, Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ TPHCM (Sở Công thương TP) đã khai giảng khóa đào tạo thí điểm nhà cung cấp giai đoạn.

  Chương trình do Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức tài chính quốc tế - Nhóm ngân hàng Thế Giới thực hiện. Có 16 lãnh đạo doanh nghiệp khu vực phía Nam tham gia khóa học.

  Các học viên được chuyên gia từ Công ty Industry Forums đào tạo các nội dung cốt lõi gồm: xây dựng chiến lược, quản lý hệ khách hàng, quy trình phát triển chiến lược, quản trị triển khai các chính sách.

  Ngoài ra, các học viên còn đi sâu vào phân tích nguyên nhân kinh doanh thất bại, phát triển sản phẩm, xây dựng công cụ quản trị, kế hoạch tổ chức, bán hàng, quản trị năng suất và tiêu chuẩn công việc…

  Các chuyên gia hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp những kiến thức về cải tiến

  Khóa học giúp lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện được kế hoạch cải tiến trong ngắn hạn. Tùy thuộc vào kết quả cải tiến, một nửa công ty tham gia chương trình sẽ được chọn tham gia vào giia đoạn 2.

  Ở giai đoạn này, mỗi công ty sẽ nhận được sự hỗ trợ của một nhóm cố vấn riêng từ các chuyên gia quốc tế để cải tiến hiệu quả nhất.

  Mục tiêu của chương trình là tăng cường các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp đầu cuối, doanh nghiệp FDI và đáp ứng tốt yêu cầu của công ty đa quốc gia khi tham gia vào chuỗi cung ứng.

  Tin, ảnh: Mỹ Trang