Kho Bạc Nhà nước TPHCM triển khai nhiều giải pháp hiệu quả hạn chế dùng tiền mặt

(VOH) - Chiều 20/11, Kho Bạc Nhà nước TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác ủy nhiệm chi tiền mặt qua Vietcombank chi nhánh TPHCM.

Trong nhiều năm qua, Kho Bạc Nhà nước TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp hạn chế, không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Kho Bạc Nhà nước, tuy nhiên, thực tế phát sinh thu chi tiền mặt vẫn rất lớn. Năm 2018, thu chi tiền mặt lần lượt là hơn 2.039 tỷ đồng và 2.049 tỷ đồng, đến tháng 11/2019, thu chi tiền mặt lần lượt là 1.628 tỷ đồng, 1.611 tỷ đồng; Tiền nộp thuế qua trực tuyến đạt hơn 99%.

 Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác ủy nhiệm chi tiền mặt qua Vietcombank chi nhánh TPHCM
 Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác ủy nhiệm chi tiền mặt qua Vietcombank chi nhánh TPHCM

Tuy nhiên, sau 1 năm đẩy mạnh công tác phối hợp thu ngân sách, ủy nhiệm chi tiền mặt Vietcombank chi nhánh TP.HCM từ tháng 11/2019 đến hết tháng 10/2020, tổng số thu phát sinh là gần 269.000 món với hơn 100.000 tỷ đồng. Bình quân 22.395 món/tháng với 8.528 tỷ đồng/tháng. Thu thuế và phạt là hơn 267.000 món với hơn 99.000 tỷ đồng; bình quân 22.273 món/tháng; bình quân 22.273 món/tháng với 8.528 tỷ đồng/tháng.

Tổng số chi tiền mặt của Kho Bạc Nhà nước TP.HCM chuyển sang chi tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM với 226 đơn vị là 1.723 món với 1.273 tỷ đồng; bình quân 144 món/tháng với 106 tỷ đồng/tháng. Món chi tiền mặt có giá trị cao nhất là 50 tỷ đồng.

Về thu phạt điện tử, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TPHCM cho biết: “Nếu nộp phạt bằng chuyển khoản thì dữ liệu vào thẳng Kho bạc quản lý còn nếu người nộp phạt bằng tiền mặt thì đến ngân hàng thuận tiện nhất, Kho Bạc đã phối hợp ủy nhiệm thu đối với 7 hệ thống ngân hàng”.

Kho Bạc Nhà nước kiến nghị, cấp có thẩm quyền ban hành quy định hạn chế giao dịch tiền măt không quá 5 triệu đồng, những giao dịch trên 5 triệu đồng bắt buộc chuyển khoản. Ngoài ra, Chương trình dịch vụ công trực tuyến Kho Bạc Nhà nước cần phân biệt được loại hồ sơ tiền mặt hay hồ sơ chuyển khoản, hồ sơ thanh toán liên kho bạc nội tỉnh, ngoại tỉnh để dễ dàng trong việc tiếp nhận, phân loại, trình phê duyệt.

Đối với hệ thống ngân hàng Vietcombank, cần phát triển đồng bộ các giải pháp không dùng tiền mặt, tăng số lượng cá nhân có tài khoản thanh khoán tại ngân hàng bằng phương thức mở tài khoản theo hướng thuận lợi, đơn giản, an toàn. Thúc đẩy phát triển kênh giao dịch trực tuyến; Có chính sách miễn, giảm phí sử dụng để khuyến khích tổ chức, người dân giao dịch trực tuyến…