Ngành Điện lực TPHCM: Phổ biến chính sách điện mặt trời mái nhà đến khách hàng

(VOH) - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo phổ biến chính sách điện mặt trời áp mái và ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà từ 1/7/2019 đến nay.

Tại hội thảo, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đã cung cấp cho khách hàng đầy đủ những thông tin liên quan đến chính sách mới về phát triển điện mặt trời; thảo luận, giới thiệu các giải pháp kỹ thuật, đầu tư và tài chính cho điện mặt trời mái nhà … Đồng thời, hướng dẫn phương thức ký hợp đồng điện với trường hợp chủ đầu tư là chủ sở hữu mái nhà hoặc chủ đầu tư thuê, mượn mái nhà của khách hàng sử dụng điện để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà và bán toàn bộ sản lượng.

Tính đến hết tháng 5/2020, toàn TP. Hồ Chí Minh có 7.341 công trình với tổng công suất lắp đặt 94,49 MWp. Lượng điện năng phát lên lưới từ năm 2017 đến nay là 33,33 triệu KWh (chưa bao gồm sản lượng điện được chính khách hàng sử dụng) trong đó có 102 dự án điện mặt trời mái nhà có công suất từ 100KWp đến 1.000KWp đã đấu nối vào lưới điện thành phố với tổng công suất là 37,23 MWp.

Riêng Công ty Điện lực Sài Gòn cho biết, đến nay trên địa bàn quận 1 và quận 3 đã có 300 khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà với công suất là 2.904,40 kWp, trong đó phát điện lên lưới điện lực 787.528 kWh, tương đương số tiền hơn 1,54 tỉ đồng . Cụ thể, số khách hàng lắp đặt từ ngày 30/6/2019 trở về trước là: 125 khách hàng với công suất 1.438,16 kWp, đã phát lên lưới điện 314.148 kWh (tương đương số tiền hơn 673 triệu đồng) và Công ty Điện lực Sài Gòn đã thanh toán tất cả số tiền trên.  Số khách hàng lắp đặt từ ngày 1/7/2019 đến nay là: 175 khách hàng với công suất 1.502,24 kWp, Công ty Điện lực Sài Gòn đã chốt sản lượng điện năng phát lên lưới là 473.380 kWh (tương đương số tiền hơn 863 triệu đồng).

Ngành Điện thành phố ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà từ ngày 1/7/2019 đến nay

Thực hiện Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Tại hội thảo này, Công ty Điện lực Sài Gòn đã ký kết hợp đồng mua bán điện với các khách hàng đã lắp đặt điện mặt trời từ ngày ngày 1/7/2019 đến nay. Đồng thời sẽ thực hiện thanh toán cho khách hàng và người dân đối với phần sản lượng từ tháng 5/2020 trở về trước.

Qua đó, khách hàng là hộ dân và đúng chủ thể hợp đồng, sẽ được Công ty Điện lực Sài Gòn thanh toán trước ngày 1/7/2020; khách hàng là doanh nghiệp: sẽ thanh toán sau khi Công ty Điện lực Sài Gòn nhận được hóa đơn của khách hàng (dự kiến trước ngày 15/7/2020); đối với phần sản lượng từ tháng 6/2020 trở đi: thanh toán định kỳ hàng tháng theo đúng thời gian thỏa thuận tại hợp đồng đã ký.

Việc tổ chức ký kết hợp đồng mua lại điện từ hệ thống điện mặt trời áp mái của khách hàng đã lắp và sử dụng thể hiện sự cam kết của ngành điện trong việc thực thi nghiêm túc biên bản đã ký kết với khách hàng và thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về việc khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.

Tin liên quan