028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  tin kinh tế

Từ hôm nay 17/3, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

(VOH) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực từ ngày 17/3/2020

Cụ thể như sau:

1. Quyết định 418/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các NH. Theo đó, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,0%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các NH từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.

2. Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm.

3. Quyết định 419/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài (TCTD) theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,0%/năm xuống 4,75%/năm; lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Trụ sở ngân hàng nhà nước

Ảnh minh họa

4. Quyết định 420/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,0%/năm xuống 6,5%/năm.

5. Quyết định 421/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của TCTD tại NHNN. Theo đó, lãi suất với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 1,0%/năm, lãi suất với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; lãi suất với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

6. Quyết định 422/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng VND của NH Phát triển VN (VDB), NH Chính sách xã hội (VBSP), Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN. Theo đó, lãi suất với tiền gửi bằng VND của VDB, VBSP, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô là 1,0%/năm. 7. Quyết định 423/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi VN tại NHNN. Theo đó, lãi suất với tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước là 1,0%/năm, lãi suất với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%/năm, lãi suất với tiền gửi bằng VND của Bảo hiểm tiền gửi VN là 1,0%/năm.