028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại - lần đầu tiên đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền tại Nga

(VOH) - 7/11/1917 - Ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, lần đầu tiên đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền ở quốc gia có lãnh thổ rộng nhất thế giới.

Hôm nay, chúng ta Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2020). Ngày 25/10/1917 theo lịch cũ của nước Nga (tức ngày 7/11/1917) đã được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, lần đầu tiên đưa giai cấp công nhân và nông dân lên nắm quyền ở quốc gia có lãnh thổ rộng nhất thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công khẳng định vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định của Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga dưới sự lãnh đạo thiên tài của Lê-nin đã trở thành một sức mạnh hiện hữu. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ lý luận khoa học trở thành thực tiễn, từ tư tưởng trở thành hiện thực sinh động trên phạm vi thế giới

Ông Vladimir Ilyich Lenin phát biểu trước người dân tại Petrograd năm 1917. Ảnh: Britannica.

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Bắt đầu từ nước Nga, với mục tiêu là giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, mang lại cơm áo, tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho Nhân dân, chủ nghĩa xã hội hiện thực như vầng dương bừng sáng giữa đêm tối, nhanh chóng lan tỏa trên khắp các châu lục.

Đánh giá về thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Thực tiễn hoạt động chính quyền Xô Viết đã để lại nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và Nhân dân Việt Nam.

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga để một lần nữa khẳng định tầm vóc ý nghĩa lớn lao và giá trị lịch sử to lớn của cuộc Cách mạng. Đồng thời cũng là dịp để nhìn nhận, phân tích sâu sắc, khoa học những kinh nghiệm, bài học lịch sử, những thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, mô hình Xô viết, từ đó rút ra những quy luật, những cách thức phát triển mới, phù hợp với xu thế thời đại trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.