028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Ngày này năm ấy

Ngày này năm ấy: Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

(VPH) - Hôm nay 3/3, chúng ta trang trọng Kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022).

Bộ đội Biên phòng trước đây là Công an Nhân dân Vũ trang, được thành lập ngày 03 tháng 3 năm 1959. Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác vận động quần chúng góp phần đem đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc biên giới, gắn công tác tuyên truyền, vận động với triển khai các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu với cách làm sáng tạo trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo địa bàn biên giới vững mạnh.

Ngày này năm ấy: Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 1
Ảnh minh họa: TTO

Kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ, Bộ đội Biên phòng trong thời kỳ mới đã xuất hiện nhiều những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân, dũng cảm “Vì nhân dân quên mình” trong đấu tranh chống tội phạm, công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo...được đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, biển đảo và nhân dân cả nước mãi mãi ghi nhận, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhìn lại chặng đường 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng, 33 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.